Протокол установчих зборів ОСББ

ПРОТОКОЛ

Установчих зборів Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку,

проведених ___ _______ 201_ року за адресою місцезнаходження багатоквартирного

будинку м.Київ, вул Дегтярівська, 25А, корпус 1

П Р О Е К Т
(постійно редагується та доповнюється, направляйте зауваження та пропозиції на адресу d25a.in.ua@gmail.com)

На установчих зборах зареєстровано __хх__ співвласників квартир та нежитлових приміщень. Площа приміщень, які є у власності зареєстрованих на сборах співвласників становить __хх__ кв метрів або __хх%__від загальної площі житлових та нежитлових приміщень будинку (список зареєстрованих на установчих зборах співвласників додається).

Всього в будинку вул Дегтярівська, 25А, корпус 1 в м.Київ (далі “будинок”) __хх__ житлових та нежитлових приміщень, загальна площа яких – __хх___ кв метрів.

Порядок денний

  1. Обранння голови, секретаря установчих зборів та порядку голосування та вирішення організаційних питань
  2. Створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі “ОСББ”) затвердження його назви та місцезнахоження, Статуту та положення про ревізійну комісію. Обрання правління та ревізійної комісії, голови ОСББ та його заступників.
  3. Визначення офіційного інтернет сайту ОСББ та офіційної електронної адреси ОСББ.
  4. Визначення розміру внесків співвласників на утримання будинку та прибудинкової території та термінів їх оплати.
  5. Визначення порядку стягнення заборгованості, що виникла за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.
  6. Визначення доцільності приватизації прибудинкової території (земельної ділянки навколо будинку).
  7. Визначення доцільності переходу на індивідуальні договори щодо послуг централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання (ПАТ “КиївЕнерго” та ПАТ АК “Київводоканал”).
  8. Визначення дати початку роботи ОСББ з утримання будинку та прибудинкової території.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Питання 1: Обранння голови та секретаря установчих зборів та вирішення організаційних питань

Виступили: _______ ПІП ___, ПІП ____________

Вирішили: Обрати головою установчих зборів ______ПІП_________. Обрати секретаря установчих зборів _____________ ПІП _________

Встановити такий регламент для виступів на зборах: 1) З кожного питання порядку денного співвласник приміщень в будинку може виступити лише один раз, та 2) Час на виступ – одна хвилина.

Встановити, що з метою голосування, у випадку неможливості визначення точної площі якогось приміщення (тут і далі цей термін також включає квартиру) в будинку з будь яких причин, його площа приймається рівною площі найближчого приміщення, точна площа якого відома, розташованого безпосередньо над чи під вказаним першим приміщенням.

Встановити, що, у випадку виникнення кількох варіантів окремих положень цього протоколу до листів письмового опитування жителів, які не були присутні на установчих зборах з метою набрати 50%+ підписів, буде внесено тільки один варіант, а саме той, який набере найбільшу кількість голосів співвласників, присутніх на зборах.

Голосів «За» __ ( _% площі), «Проти» __ ( _% площі), “Утрималось” __ ( _% площі)

Питання 2: Створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку затвердження його назви та місцезнахоження, а також Статуту та положення про ревізійну комісію. Обрання правління та ревізійної комісії, голови ОСББ та його заступника.

Виступили: _____ ПІП ___, ПІП ___________

Вирішили: Створити Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі “ОСББ”) за адресою вул Дегтярівська, 25А, корпус 1, м. Київ

Назва «Дегтярівська 25А корпус 1» (у випадку, якщо ця назва не доступна для реєстрації, змінити її шляхом додавання букви “Д” або цифр “2017” через дефіс).

Місцезнахоження (юридична адреса) ОСББ – 04119, м. Київ, вул Дегтярівська, 25А, корпус 1, секція __

Затвердити статут та положення про ревізійну комісію ОСББ в редакції, що додаються.

Обрати правління ОСББ в такому складі ______ПІП, ПІП ________.

Обрати ревізійну комісію ОСББ в такому складі ______ПІП, ПІП ________.

Обрати головою ОСББ ________ПІП, _____. Обрати заступником голови ОСББ____ПІП, _________

Обрати голову ОСББ уповноваженим представником для здійснення державної реєстрації ОСББ. Голові доручити відкрити розрахунковий рахунок ОСББ в «Приватбанку».

Вирішили фіксовану заробітну плату голові ОСББ, його заступнику, членам правління та ревізійної комісії не встановлювати. Оплачувати співвласникам фактично відпрацьований час в інтересах ОСББ в розмірі 300 грн за годину (до оподаткування). В подальшому надати голові право встановлювати рівень погодинної оплати працівників та виконавців самостійно виходячи з економічної доцільності. Відшкодувати співвласникам фактичні витрати та використаний час на створення ОСББ.

Голосів «За» __ ( _% площі), «Проти» __ ( _% площі), “Утрималось” __ ( _% площі)

Питання 3: Визначення офіційного інтернет сайту ОСББ та офіційної електронної адреси ОСББ

Виступили: ________ ПІП ___, ПІП ___________

Вирішили: Визначити сайт www.d25a.in.ua офіційним інтернет сайтом ОСББ. Публікувати на офіційному сайті всі робочі документи, угоди, звіти та банківські виписки ОСББ, а також стан розрахунків та заборгованості за внесками співвласників на утримання будинку та прибудникової території (поквартирно, з дотриманням законодавства про захист персональних даних).

Визначити електронну адресу d25a.in.ua@gmail.com офіційною електронною адресою ОСББ. Використовувати цю адресу для офіційної кореспонденції ОСББ.

Голосів «За» __ ( _% площі), «Проти» __ ( _% площі), “Утрималось” __ ( _% площі)

Питання 4. Визначення розміру внесків співвласників на утримання будинку та прибудинкової території та термінів їх плати.

Виступили: ________ ПІП ___, ПІП ___________

Вирішили: Визначити розмір щомісячного внеску співвласників на утримання будинку та прибудинкової території на рівні 5,67 грн за квадратний метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень.

Встановити, що вказаний розмір є дійсним тільки у випадку своєчасної оплати за утримання будинку та прибудинкової території. У випадку несвоєчасної оплати (надходження коштів на розрахунковий рахунок ОСББ з затримкою понад 3 календарн дні) внесок на утримання будинку та прибудинкової території за відповідний місяць встановлюється на рівні 7,09 грн за квадратний метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень.

Встановити, що вказаний вище розмір щомісячного внеску співвласників на утримання будинку та прибудинкової території подвоюється для приміщень, які у звітному місяці використовуються для проведення регулярних масових заходів. Регулярний масовий захід включає утримання офісу, дитячого садка, навчальних курсів, магазину, клубу, лікувального кабінету чи будь яку іншу публічну активність, внаслідок якої будинок чи прибудинкову територію щоденно відвідує чотири чи більше дорослих осіб, що не є власниками приміщень в будинку чи членами їх родини (далі” гостей”), щонайменше п’ять днів протягом звітного місяця або внаслідок якої будинок чи прибудинкову територію разово відвідує двадцять чи більше гостей.

Встановити, що кінцевим терміном оплати щомісячного внеску на утримання будинку та прибудинкової території є десяте число відповідного місяця. Тобто, оплату, наприклад, за грудень треба зробити не пізніше 10 грудня. Якщо вказаний кінцевий кінцевий термін оплати випадає на вихідний або неробочий день, то він переноситься на найближчий наступний робочий день.

До дати підписання індивідувального договору між співвласником з однієї сторони та ПАТ “КиївЕнерго” та ПАТ АК “Київводоканал” з іншої сторони кінцевим терміном оплати щомісячного внеску на утримання будинку та прибудинкової території є десяте число наступного місяця.

Встановити нарахування та стягнення пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України у випадку несвоєчасної оплати співвласником внеску на утримання будинку та прибудинкової території, та послуг з опалення (подачу теплоенергії), подачі води та водовідведення.

Надавати знижку 5% від розміру внеску на утримання будинку та прибудинкової при його оплаті наперед за 6 (шість) і більше місяців та знижку 10% від розміру внеску при оплаті його наперед за 12 (дванадцять) і більше місяців. Знижки не надаються при оплаті (погашенні) протермінованих сум.

Встановити, що у випадку неможливості визначення точної площі квартири з будь яких причин, розмір внеску на утримання будинку та прибудинкової території щодо такої квартири розраховується виходячи з площі найближчої квартири, точна площа якої відома, розташованої безпосередньо над чи під вказаною першою квартирою, збільшеної на 2 (два) квадратних метри.

Визначили, що з метою скорочення витрат, зменшення обсягу адміністративної роботи договір про утримання будинку між ОСББ та співвласниками не укладається. Всі питання сплати внесків співвласників визначаються рішенням установчих та щорічних зборів співвласників, статутом ОСББ та законодавством України.

Голосів «За» __ ( _% площі), «Проти» __ ( _% площі), “Утрималось” __ ( _% площі)

Питання 5. Визначення порядку стягнення протермінованої заборгованості з оплати внесків співвласників.

Виступили: ________ ПІП ___, ПІП ___________

Вирішили: У випадку несвоєчасної оплати внесків співвласниками, починати стягування такої протермінованої заборгованості співвласників, в тому числі в судовому порядку, при її досягненні двох тисяч грн.

Залучати до стягнення заборгованості сторонні юридичні організації чи приватних юристів, а також інші спеціалізовані організації. У всіх випадках стягнення заборгованості подкладати відшкодування всіх судових, юридичних та інших витрат на стягнення заборгованості на власника приміщень, що має таку заборгованість.

У всіх випадках стягнення заборгованості в судовому порядку просити суд накладати арешт (обмеження продажу) на приміщення боржника до моменту її повного погашення.

Голосів «За» __ ( _% площі), «Проти» __ ( _% площі), “Утрималось” __ ( _% площі)

Питання 6. Визначення доцільності приватизації прибудинкової території (земельної ділянки навколо будинку).

Виступили: ________ ПІП ___, ПІП ___________

Вирішили: З метою попередження небажаної забудови та небажаного використання прибудинкової території, вирішили приватизувати прибудинкову територію (земельну ділянку навколо будинку). Голові ОСББ доручити якнайскоріше розпочати відповідні дії та заходи.

Голосів «За» __ ( _% площі), «Проти» __ ( _% площі), “Утрималось” __ ( _% площі)

Питання 7. Визначення доцільності переходу на укладання індивідуальних договорів щодо послуг централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання (ПАТ “КиївЕнерго” та ПАТ АК “Київводоканал”)

Виступили: ________ ПІП ___, ПІП ___________

Вирішили: З метою більш ефективного управління комунальним господарством будинку перейти на укладання індивідуальних договорів щодо послуг централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання (тобто, прямих договорів між власниками приміщень та ПАТ “КиївЕнерго” / ПАТ АК “Київводоканал”) в будинку. Голові ОСББ доручити якнайскоріше розпочати відповідні дії та заходи.

Голосів «За» __ ( _% площі), «Проти» __ ( _% площі), “Утрималось” __ ( _% площі)

Питання 8: Визначення дати початку роботи ОСББ з утримання будинку та прибудинкової території.

Виступили: ________ ПІП ___, ПІП ___________

Вирішили: Визначити, що датою початку роботи ОСББ з утримання будинку та прибудинкової території буде __ ______ 201_ року. Отже, _______ 201_ року буде першим місяцем, за який співвласники повинні сплатити в ОСББ внесок на утримання будинку та прибудинкової території. Термін оплати першого внеску – не пізніше 10 _______ 201_ року.

Голова ОСББ може змінити дату початку роботи ОСББ виходячи з оперативної ситуації з утриманням будинку та прибудинкової території. В цьому випадку відповідний наказ повинен бути опубліковано на офіційному веб сайті ОСББ, а також на загальнодоступному місці в кожній секції будинку.

У випадку, якщо до дати початку роботи ОСББ в будинку не буде організовано укладання індивідуальних договорів між співвласниками з однієї сторони та ПАТ “КиївЕнерго” та ПАТ АК “КиївВодоканал” з іншої сторони, голові ОСББ почати таку організаційну роботу з метою переходу на укладання індивідуальних договорів якнайскоріше.

Голосів «За» __ ( _% площі), «Проти» __ ( _% площі), “Утрималось” __ ( _% площі)

 

Перелік співвласників,

які брали участь в установчих зборах Об’єднання співвласників багатокватирного будинку (ОСББ), проведених ___ _______ 201_ року за адресою місцезнаходження багатоквартирного будинку м.Київ, вул Дегтярівська, 25А, корпус 1, а також співвласників, які взяли участь у письмовому опитування, проведеному після таких зборів

№ п/п Квартира (приміщення) Прізвище, імя по батькові власника Контактний телефон Електронна адреса
Номер Площа, кв м

* * *
Запрошуємо до обговорення на нашу сторінку в мережі Facebook